องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file ประชาชนมีส่วนร่วมประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ภาพกิจกรรม การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file โครงการ “ส่งเสริมฝึกอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาเช็ดกระจก” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 682
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต ๔ ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.น้ำเที่ยงและการร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 930
insert_drive_file สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1