messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
แต่งตั้งคณะกรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 449
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1