องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 395
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
description แบบ ผ 02 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
ชื่อเรื่อง: แบบ ผ 02    ชื่อไฟล์: g3zLgt5Wed110637.doc
description แบบ ผ 03 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
ชื่อเรื่อง: แบบ ผ 03    ชื่อไฟล์: VhAyWIOWed110852.doc
description แบบ ผ 07 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
ชื่อเรื่อง: แบบ ผ 07    ชื่อไฟล์: 9fvzGKtWed111658.doc
description ร่างแผนสี่ปี แผนงานการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
ชื่อเรื่อง: ร่างแผนสี่ปี แผนงานการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม    ชื่อไฟล์: puZNoaXWed111813.doc
photo รูปแล่มแผนพัฒนาท้องถิ่่น 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
ชื่อเรื่อง: รูปแล่มแผนพัฒนาท้องถิ่่น 4 ปี    ชื่อไฟล์: 3zusn0GWed111850.docx
1 - 5 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่