ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : UZQmbxhFri44346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้