ชื่อเรื่อง : จ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง