ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมด้วยหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง