messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1