messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวละม่อม เทียงแสน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 087-8574165
(นางสาวธัญภัทร ภูดีวี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายณฐวัฒน์ ราวัลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
(นางวาด คนตรง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายอภิยุทธ กลางประพันธ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวธนัญญา วังโคตรแก้ว)
นักจัดการงานชำนาญการ
(นายอภิชาติ ศรีสาพันธ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(สิบเอกเชิดศักดิ์ นุ่นคำ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางพัชรพร คนขยัน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวจินนพรชัย วังคะฮาต)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวกันติกร สุทธิสาร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวนิศารัตน์ บุญลอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวจันทร์เพ็ญ จูมแพง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางร่วมใจ แสนสุข)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายเวศ สุภาพันธ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายแดนพนม จูมแพง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายจรูญ สุภาพันธ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอุทิศ จูมแพง)
นักการภารโรง
(นางเกษร สุภาพันธ์)
แม่บ้าน