องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างจัดทำป้ายชื่อคณะผู้บริหารแบบตั้งโต๊ะ และแบบสติ๊กเกอร์ติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง อบต.น้ำเที่ยง คันหมายเลขทะเบียน กจ ๒๑๗๓ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และบัญชีพัสดุ(ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลังอบต.น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 42 รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.36-030 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง มห.ถ.36-020 บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับขยะ ตามโครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยภายในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง อบต.น้ำเที่ยง คันหมายเลขทะเบียน กจ 2173 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลทำเนียบบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงและปรับปรุงป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทำเนียบบุคลากร และปรับปรุงป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร อบต.น้ำเที่ยง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างบริการและดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ และโรงเรือนเพาะชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายบดีรัฎฐ์ จูมแพง) ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 1,773 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้เที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อสารส้มไสก้อนบรรจุกระสอบ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน ศพด.อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อสารส้มไสก้อนบรรจุกระสอบ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน ศพด.อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อสารส้มไสก้อนบรรจุกระสอบ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร (นายก อบต. ,รองนายก อบต.,เลขานุการนายก อบต.) และโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร อบต.น้ำเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างแรงงานเพื่อช่วยงานด้านสาธารณูปโภคของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายกิตติศักดิ์ วังคะฮาต) ระหว่าง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างแรงงานเพื่อช่วยงานด้านสาธารณูปโภคของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นาย ธนรัตน์ รัชอินทร์) ระหว่างวัน ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างเหมาจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ จำนวน 15 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้และโรงเรือนเพาะชำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง (นายเรือเหาะ รัตนวงค์) ระหว่าง กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์ ๒ ตอนเลื่อน จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์สว่นกลาง หมายเลขทะเบียน บค 9954 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
1 - 50 (ทั้งหมด 226 รายการ) 1 2 3 4 5